E-Catalog > ห้องเย็น > Cold Storage Room

PAGE VIEW : 16,304

Product Information :

Name :
Cold Storage Room
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Sub - Category :
  1. ห้องเย็น
Brand :
SPM
Model :
Pre Oder
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

ห้องเก็บรักษาสินค้า (Cold Storage Room )

     มีไว้สำหรับ เก็บรักษาสินค้า ซึ่งสินค้าถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บมีอุณภูมิ "ต่ำกว่า" หรือ "เท่ากับ" อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้า ในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า

อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -25 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า


ออกแบบตามความต้องการโดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่เก็บเพื่่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด

 

ข้อมูล สำหรับการออกแบบ

1.ขนาดห้องที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง

2.สินค้าที่เก็บภายในห้องพร้อมน้ำหนักจัดเก็บต่อ 1 วัน

3.อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าเก็บ (ประมาณ)

4.อุณหภูมิห้องOther Product In Group "ห้องเย็น (3)"