PAGE VIEW : 16,364

Product Information :

Name :
Freezer Room
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Sub - Category :
  1. ห้องเย็น
Brand :
SPM
Model :
Pre Order
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

ห้องแช่แข็ง (Freezer Room)

     มีไว้สำหรับ ลดอุณหภูมิ และเก็บสินค้า ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า "จุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ"เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บรักษาที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน

อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า

ออกแบบตามความต้องการโดยจะออกแบบให้เหมาะสมกับชนิดสินค้าที่เก็บเพื่่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานมากที่สุด


ข้อมูล สำหรับการออกแบบ

1.ขนาดห้องที่ต้องการ กว้างxยาวxสูง

2.สินค้าที่เก็บภายในห้องพร้อมน้ำหนักจัดเก็บต่อ 1 วัน

3.อุณหภูมิสินค้าก่อนเข้าเก็บ (ประมาณ)

4.อุณหภูมิห้อง

 Other Product In Group "ห้องเย็น (3)"