สินค้าใหม่ (4)

ID : 139456
Last Update : 19/09/2559 15:31 Preview : 5,298
ท่อทองแดงแบบเส้น
ID : 139460
Brand : Schneider
Last Update : 19/09/2559 16:01 Preview : 4,470
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสตาร์ทมอเตอร์ (Motor Starter),ควบคุมมอเตอร์ (Control Motor) และ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
ID : 139461
Brand : Schneider
Last Update : 19/09/2559 16:08 Preview : 4,545
โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ เป็นตัวป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ จากการทำงานเกินกำลัง,ล็อคโรเตอร์,ไฟขาดเฟส
ID : 139462
Brand : aeroflex
Last Update : 19/09/2559 16:19 Preview : 4,350
ฉนวนยาง ชนิดเซลปิด มีทั้งแบบท่อและแผ่น ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับหุ้มท่อสารนำความเย็น และความร้อนเพื่อลดการสูญเสีย และป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ